Μια νέα αρχή

Στα πλαίσια μιας θεατρικής παράστασης για την “Πρωτοβουλία για το Παιδί”.

Παρουσίαση ενός τραγουδιού από τα νήπια του σχολείου μας με την τεχνική του μαύρου θεάτρου.