ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Το 3ο Νηπιαγωγείο Βέροιας προέρχεται από τη συγχώνευση 4 Νηπιαγωγείων (3ου,14ου,15ου,και 16ου Νηπιαγωγείων Βέροιας).Είναι ένα πολυδύναμο σχολείο με οργανικότητα 4θέσιου (ΦΕΚ 2153/Β/23-06-2017)και για το σχολικό έτος 2021-22 έχει λειτουργικότητα 5θεσιου.

Στο 3ο Νηπιαγωγείο Βέροιας κατά το τρέχον σχολικό έτος 2021-22 λειτουργούν 5 πρωινά τμήμα υποχρεωτικής εκπαίδευσης ,1 τμήμα πρωινής υποδοχής και 2 τμήματα προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος.

Πρόωρη Υποδοχή (ισχύει μόνο για τους μαθητές/μαθήτριες που παρακολουθούν το ολοήμερο πρόγραμμα και είναι προαιρετικό)

  • Προσέλευση των μαθητών/τριών: 7:45-8:00

Υποχρεωτικό πρόγραμμα

  • Υποδοχή των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο: 8.15- 8:30.
  • Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος- αποχώρηση μαθητών και μαθητριών: 13:00

Ολοήμερο πρόγραμμα

  • Έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 13:00.
  • Λήξη των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 16:00.