ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το σχολείο μας συμμετέχει σε καινοτόμες δράσεις

eTwinning (To e-twinning είναι ένα πρόγραμμα αδελφοποίησης σχολείων της Ευρώπης. Η συνεργασία γίνεται ηλεκτρονικά και τα νήπια έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν νήπια από άλλες χώρες ,να δουν πως δουλεύουν στα νηπιαγωγεία τους, να ανταλλάξουν ιδέες,  να επικοινωνήσουν κ.λπ.)

T4E (Είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Teachers4Europe: setting a Agora for Democratic Culture» που αποβλέπει στην αντιμετώπιση μιας σειράς προκλήσεων, χρησιμοποιώντας την εκπαίδευση ως όχημα για την προώθηση αρχών και αξιών, συμπεριλαμβανομένης της δημοκρατικής κουλτούρας της ΕΕ.)

στο σχολικό τουρνουά ανακύκλωσης μπαταριών

στο  Διαπεριφερειακό Θεματικό δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»

σε προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων ,

σε δράσεις  let’s do it Greece ,ActionAid κλπ.

  Ακόμα  γίνεται αρωγός και συμμετέχει σε δράσεις για την ενίσχυση  φιλανθρωπικών σωματείων και πρωτοβουλιών για το παιδί.